w00t lukker som festival

Siden 2013 har w00t rykket ved grænserne for og opfattelsen af leg, spil og interaktion i byrummet. Dog føler styregruppen, at tiden er løbet fra projektet som festival, og tankerne bag mere leg i livet kan bedre vokse i andre formater.

Derfor har styregruppen bag w00t besluttet at afvikle w00t som selvstændig årligt tilbagevendende festival, men ideerne, tankerne og folkene bag festivalen arbejder videre på et mere legende samfund og byrum i andre konstellationer.

w00t takker alle samarbejdspartnere og støttegivere.

W00t closes down as a festival

Since 2013, w00t has been pushing the borders of and the perception of play, games and interaction in urban space. However, the steering committee feels that the time has run out for the project as a festival, and our agenda of adding more playfulness and fun to life has better chances of growing in other formats.

Therefore, the steering committee behind w00t has decided to stop w00t as an independent annual festival, but the ideas and the people behind the festival continues to work on a more playful society and urban spaces in other constellations.

w00t thanks all partners and sponsors.

w00t gone social ...

w00t 2015 er støttet af:

Frederiksberg Kommune | www.frederiksberg.dk

Igda Denmark | www.igda.dk

Statens Kunstråd | www.kunst.dk